top of page

ECHTSCHEIDINGEN

Wanneer je besluit om uit elkaar te gaan, komt er veel op je af. In deze chaotische en emotioneel beladen tijd moet er veel geregeld worden. En bovenal, indien er kinderen zijn, is er veel aandacht voor de kinderen nodig. In dit proces waarin belangrijke beslissingen genomen moeten worden kan een mediator jullie bijstaan om op een respectvolle manier uit elkaar gaan. Waar gaat ieder wonen, wie “krijgt” de kinderen, hoe wordt het vermogen verdeeld en wat gebeurt er met het huis. Is dit goed geregeld dan kan ieder weer verder met zijn/haar leven en de kinderen worden zo min mogelijk belast. 

Mijn taak is om jullie samen door het proces te loodsen en de focus op het gemeenschappelijk belang te houden. Ik begeleid jullie in het nemen van de grote beslissingen. Voor jullie betekent het dat jullie je aandacht kunnen houden op het welzijn van de kinderen en jezelf en dat jij en je ex-partner samen de regie houden over de toekomst door samen te bepalen hoe die eruit komt te zien. Uitgangspunt is dat jullie beiden ook op langere termijn tevreden zullen zijn over de getroffen regelingen. 

Een scheidingsmediation bestaat uit drie fasen: de emotionele, de zakelijke en de juridische. In alle drie fasen spelen de kinderen een belangrijke rol. In de eerste fase vertelt ieder zijn of haar eigen verhaal over het verloop van de relatie. In de tweede fase komen de zakelijke belangen, wensen en mogelijkheden aan de orde. (Onbewust) Onuitgesproken wensen, angsten, frustraties en motieven, staan overeenstemming in de weg en dus moeten zij eerst boven tafel komen. 

In de laatste fase gaat het erom de afspraken juridisch te verwoorden in een convenant. De afspraken over de verzorging van de kinderen worden vastgelegd in het ouderschapsplan. 


Zaken die aan de orde komen zijn: 

 • omgangsregeling 

 • verdeling zorgtaken 

 • kosten van de kinderen

 • informatieplicht

 • co-ouderschap

 • kinder- en partneralimentatie

 • verdeling van bezittingen en schulden bij huwelijkse voorwaarden

 • verdeling van bezittingen en schulden bij gemeenschap van goederen

 • waardering van een onderneming

 • waardering van vermogen

 • bankrekeningen en spaartegoeden

 • verzekeringen

 • herziening testament

 • kapitaal- en lijfrenteverzekeringen

 • pensioen

 • wat gebeurt er met de eigen woning (verkoop of toedeling aan een van de ex-partners).

Pro Boxing Gloves

VECHTSCHEIDINGEN

Vechtscheiding ontstaan door bestaan uit geen respect meer voor elkaar, elkaar de schuld geven, miscommunicatie, dingen invullen voor de ander en een hoop oud zeer.

Young Boys Racing Wearing Watermelon Helmets

SCHEIDEN MET KINDEREN

Het kind of de kinderen zijn niet aanwezig bij de gesprekken die jullie als ouders voeren, maar is wel een zeer belangrijke partij.

Couple in Mediation

ROL VAN MEDIATION

De mediation begint door eerst na te gaan of jij en/of je ex-partner de scheiding echt willen, of de scheidingsmededeling heeft plaatsgevonden.

bottom of page