top of page

WAT IS MEDIATION?

Mediation is een beproefde manier om conflicten en problemen op te lossen. Een mediator zorgt dat het gesprek opgang wordt gebracht. De mediator begeleidt de gesprekken en onderhandelingen. Alle misstanden komen aan bod. Misverstanden en miscommunicatie worden opgelost. Daarna is er ruimte voor oplossingen. Daarbij wordt uitgegaan van de werkelijke belangen en wensen. Er wordt gewerkt naar een gezamenlijk gedragen en voor ieder optimale, werkbare oplossing. De mediator is onafhankelijk en transparant. De mediator zorgt voor een veilige, vertrouwelijke omgeving en evenwicht tussen de partijen. Zij is zelf neutraal, bemoeit zich niet met de inhoud en oordeelt niet.

 

Mediation biedt als belangrijkste voordelen:

 

Besparing van tijd en kosten

Minder stressvol

Oplossingsgericht

Informeel en vertrouwelijk

Geen verdere escalatie van verhoudingen

Hoge acceptatiegraad.

 

Een mediator inschakelen is een positieve stap in de goede richting. Het toont welwillendheid om er uit te komen. In samenwerking met de mediator of misschien al voordat het initiatief is genomen om een mediator in te schakelen is het nodig om ook de andere partij te vragen of hij/zij ervoor voelen om deze weg te bewandelen. Vaak denkt de ene partij dat de andere partij niet wil meewerken of onderhandelen. Dat klopt vaak niet.

Mediation kan ook worden ingezet als er al een juridische procedure loopt. Deze kan in afwachting van de mediation worden geschorst.

_edited_edited_edited.jpg

Mediation in Rotterdam en omstreken

Beeldmerk_vervolg_Mediationdoc_edited.jp
bottom of page