top of page
Couple in Mediation

WAAROM MEDIATION

De mediation begint door eerst na te gaan of jij en/of je ex-partner de scheiding werkelijk willen, of hier gesprekken over hebben plaatsgevonden, of jullie beiden geschikt zijn voor een mediationtraject en de wil hebben om er samen uit te komen. Na uitleg en informatie over mediation wordt de mediation-overeenkomst getekend waarin de werkafspraken zijn vastgelegd. 

 

Vervolgens verzamelt de mediator met jou en je ex-partner alle informatie die nodig is voor de scheiding. Met die gegevens maakt de mediator een duidelijk en volledig overzicht van de regelingen die getroffen moeten worden. De mediator bewaakt het evenwicht tussen beide partijen tijdens de gesprekken richting de besluitvorming. Waar nodig informeert de mediator beide partijen over mogelijke gevolgen. De mediator neemt geen beslissingen, dat doen jij en je ex-partner samen. Als jij en je ex-partner overeenstemming hebben bereikt, legt de mediator het resultaat vast in een overeenkomst, het echtscheidingsconvenant en eventueel het ouderschapsplan.

 

Het verzoek tot echtscheiding wordt vervolgens uitbesteed aan een advocaat. Deze zal namens beide partijen het verzoek indienen. De rechter zal de zaak schriftelijk afdoen, zodat jullie niet naar de rechtbank hoeven te komen.

Ben je bereid in deze moeilijke periode te blijven overleggen met de ex-partner, dan kan je scheiden met behulp van een mediator. 

 

Voordeel van scheidingsmediation:

 

- Samen beslissen over wat er wel en niet gaat gebeuren in de toekomst na de scheiding

- Sneller en goedkoper dan procederen

- Geeft een zekere mate van berusting

- De afwikkeling samen regelen komt beide ex-partners en ook de kinderen ten goede

- Gaat uit van ieders belangen.

- Advies inwinnen bij adviseurs, advocaat, accountant, psycholoog, een vriend is altijd mogelijk.

 

Zolang er nog geen convenant (overeenkomst) tot stand is gekomen kan ieder de mediation altijd stoppen en alsnog de beslissing aan de rechter overlaten.

Beiden moeten bereid zijn te luisteren naar elkaar. Ieders mening telt.

 

Als mediator heb ik de leiding in het gesprek. Beiden moeten bereid zijn alle informatie over inkomen, bezittingen en schulden aan de mediator mee te delen. Alleen dan ben ik in staat jullie beiden goed te begeleiden bij het tot stand brengen van een eerlijke en juridisch verantwoorde regeling.

Lees meer over echtscheidingen en de rol van mediation

_edited_edited_edited.jpg

Mediation in Rotterdam en omstreken

Beeldmerk_vervolg_Mediationdoc_edited.jp
bottom of page