top of page

NALATENSCHAP

Eén op de drie erfenissen loopt uit op onenigheid tussen de erven.

Er zijn heel veel oorzaken te noemen voor een conflict. 

Factoren die hierbij een rol kunnen spelen zijn;

 

 • Echtscheidingen

 • Tweede huwelijk

 • Oud zeer

 • Verdelingen van eerdere nalatenschappen

 • Al dan niet een testament

 • Executeur van nalatenschap

 • Terugschieten in familiepatroon

 

Met mediation kun je conflicten rond de afwikkeling van nalatenschappen zowel voorkomen als oplossen.

In een periode na een overlijden moet er veel geregeld worden. Allereerst de uitvaart en vervolgens de afwikkeling van de nalatenschap. Dit alles in een periode dat je aan het rouwen bent. Ieder van de erven worstelt met zijn gevoelens en ondertussen moeten jullie het hebben over de verdeling van geld en goederen en grote beslissingen nemen.

Als in zo’n periode onenigheid ontstaat of een oud conflict naar boven komt, kan een mediator jullie helpen om de balans te bewaren en de afwikkeling weer vlot te trekken. Zij zal verdere escalatie voorkomen en zal helpen om de onenigheid of het conflict op te lossen.

Een mediator kan door het besluitvormingsproces te begeleiden vertrouwen scheppen zodat een vlotte en duurzame afwikkeling van nalatenschap mogelijk is. De mediator is onafhankelijk en is transparant.

 

Als je kans om eruit te komen laat liggen dan kan dit vervelende gevolgen hebben:

 

 • Indien je de problemen die er liggen, eventueel onderhuids, niet aanpakt, gaat dit een eigen leven lijden. Dit kan doorwerken naar de volgende generatie.

 • De onderlinge relaties kunnen dusdanig zijn dat je elkaar gaat mijden. Dit is vooral confronterend op familieaangelegenheden zoals huwelijken en begrafenissen en als je elkaar ergens tegenkomt.

 • Het kan zijn dat je dit probleem tijdelijk kan parkeren, maar na een tijdje zal het mogelijk gaan knagen, omdat je diegene mist.

 • Wat zeg je tegen je eigen kinderen, neven en nichten. Jullie zijn per slot van rekening een voorbeeld voor de volgende generatie.

 • De problemen kunnen escaleren en jullie belanden voor de rechter, met hoge advocaatkosten en griffierechten. De rechter doet een uitspraak waarin je je niet kan vinden.

 

 

​Als mediator help ik jullie de verschillende belangen zichtbaar te maken. Daardoor wordt ruimte gecreëerd voor een verdeling of andere beslissingen die recht doet aan ieders belangen. Begrip, erkenning en respect staan voorop.

Indien u voorziet dat uw nalatenschap problemen zal geven voor de erfgenamen, kan u hierop anticiperen door:

 

 • Transparant te zijn wat het testament en de executeur betreft.

 • Te overleggen met de erven waar zij belangstelling in hebben en vooraf afspraken te maken met iedereen.

 • De waardevolle zaken zoals een huis van te voren te regelen.

 

 

Dergelijke gesprekken zijn moeilijk, want ze hebben te maken met dood en geld, op deze onderwerpen rust een taboe. Om dit in goede harmonie te laten verlopen kan begeleiding van een mediator uitkomst bieden.

_edited_edited_edited.jpg

Mediation in Rotterdam en omstreken

Beeldmerk_vervolg_Mediationdoc_edited.jp
bottom of page